Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Inleiding

In Nederland, waar iedereen recht heeft op zorg en scholing, blijkt dat de integratie van migranten met een visuele beperking niet vanzelfsprekend is. Vaak worden ze geweigerd door taalscholen omdat ze geen hulpmiddelen hebben om te lezen en te schrijven of omdat ze het bord niet kunnen zien.

Hulp van instellingen voor volwassenen met een visuele beperking lukt moeizaam omdat ze de taal niet spreken of verstaan. De migranten weten meestal ook niet dat deze centra er zijn. Het Nederlandse zorgstelsel is voor hen onbekend terrein.

Migranten met een ernstige visuele aandoening kunnen ontheffing van inburgering aanvragen. Als de aanvraag gehonoreerd wordt kunnen ze geen lening van de overheid krijgen om in te burgeren. Hierdoor missen ze de kans om zich in Nederland thuis te gaan voelen. Ze kunnen de taal niet leren dus is er voor hen geen zicht op opleiding of werk.

Over de problemen die blinde en slechtziende migranten tegenkomen op hun weg naar integratie en participatie schreef Tonny van Breukelen het boek: Bloemen langs de weg. Te downloaden op het blad Downloads.

Onder het blad Verhalen staan de interviews met migranten uit het boek aangevuld met nieuwe interviews. Onder deze link zijn eveneens ervaringen van begeleiders, hulpverleners en taalcoaches opgenomen.

Na de publicatie van het boek waren de reacties zo talrijk dat er gaandeweg een steunpunt ontstond. De meeste vragen en problemen waar blinde en slechtziende migranten mee worstelen liggen op het gebied van scholing in combinatie met revalidatie.

Het steunpunt heeft afgelopen jaren geprobeerd door het delen van kennis en ervaring de migranten te helpen. Dit kost echter zoveel inspanning en tijd dat het voor een individu niet meer vol te houden is. Daarnaast is er ook behoefte aan meer “status” om krachtiger te kunnen lobbyen bij (overheids)instanties om de meer grootschalige problemen op te lossen Denk bij voorbeeld aan de komende decentralisatie van de inburgering, het beschikbaar maken van aangepaste toetsen en de begeleiding van de visueel beperkte migranten met (taal)maatjes en hulpmiddelen.

Gelukkig is de Oogvereniging bereid gevonden om de taken van het Steunpunt over te nemen en waar nodig ook uit te bereiden bij voorbeeld met lobbyen. Meer informatie over de overname en het persbericht vindt U onder de kop Nieuws.

Ik zal zelf doorgaan met het organiseren van taalonderwijs aan de migranten en uiteraard waar mogelijk de Oogvereniging desgevraagd ondersteunen. 

De site zal ook blijven bestaan en onder andere via dit medium houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Juli 2021

Tonny van Breukelen

 

Activiteiten van Bloemen langs de weg

Bloemen langs de weg zal na de overdracht van het steunpunt voor migranten met een visuele beperking doorgaan met de volgende activiteiten:

  • In Rotterdam het organiseren van lessen Nederlands als tweede taal via Beter Zien Anders Kijken en in Den Haag het ondersteuning van Taal aan Zee;
  • Het adviseren van onderwijsinstellingen in andere plaatsen die vragen hebben over NT2, hulpmiddelen of lesmateriaal voor visueel beperkte migranten;
  • Het trainingen van taalcoaches die visueel beperkte migranten les gaan geven

Zoeken

Bezoekers info

Vandaag32
Gisteren34
Deze week190
Deze maand852
Sinds 24-8-201593679

zaterdag 20 juli 2024