Bloemen langs de weg

de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid

Inleiding

In ons land waar iedereen recht heeft op zorg en scholing blijkt de integratie van migranten met een visuele beperking niet vanzelfsprekend. Ze kunnen niet terecht bij reguliere instellingen die taalonderwijs regelen. Ze zijn daardoor vaak onbekend met het Nederlandse zorgstelsel.

De meeste migranten met een visuele beperking zijn vrijgesteld van de plicht tot inburgeren. Hierdoor krijgen velen nooit de kans om volop in Nederland mee te doen. Hoe komt dat? En wat moet er gedaan worden om het probleem op te lossen?

Om een antwoord op deze vragen te vinden, startte ik een zoektocht langs revalidatiecentra, scholen, gemeenten en andere overheidsinstellingen.
Ik stelde de vragen ook aan migranten zelf: zeven migranten met een visuele beperking vertelden mij welke moeilijke weg ze in Nederland moesten afleggen voordat ze zich thuis voelden in hun nieuwe vaderland.

Het resultaat van dit speurwerk ligt voor u: Bloemen langs de weg is een hulde aan alle blinde en slechtziende migranten die erin geslaagd zijn om, voornamelijk op eigen kracht, te participeren in de Nederlandse samenleving.

Het is van groot belang dat migranten en hun familie geholpen worden. Daar werken nu ook Visio en Bartiméus aan. Ik probeer eveneens de politiek te activeren.

Het boek en andere informatie kunt u downloaden op de downloadpagina.

De zeven interviews met migranten uit verschillende landen heb ik uitgebreid met andere verhalen van migranten met een visuele beperking. U kunt ze vinden onder de link verhalen.

Op deze site komen eveneens ervaringen van hen die direct betrokken zijn bij de zorg voor of het onderwijs aan migranten met een visuele beperking.

Verder sta ik open voor ideeën, tips, studies, enzovoorts die met het onderwerp te maken hebben.

Als u een vraag of opmerking heeft over blinde of slechtziende migranten kunt u via de mail of het gastenboek een een reactie plaatsen.

 Zomer 2015

Tonny van Breukelen

Een woord van dank

De publicatie van het boek ‘Bloemen langs de weg, de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid’ is financieel mogelijk gemaakt door: de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, de Stichting Blindenbelangen, de Stichting Blindenhulp, de Stichting Blinden-Penning, de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen, de Stichting Novum en de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

De fondsen hebben ook de realisatie van de website ondersteund.

Het boek wordt aanbevolen door de Groningse Blindenstichting, de Gelderse Blindenstichting, de Jacob en Geertruida Hoek Stichting en het Oogfonds.

Tonny van Breukelen