Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Tonny van Breukelen

Tonny van Breukelen (1946) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Jarenlang gaf ze Nederlands aan bovenbouwleerlingen havo en vwo en hoger opgeleide anderstaligen. Daarna verwisselde zij het klaslokaal voor een lesruimte bij het revalidatiecentrum Koninklijke Visio in Amsterdam. Ze gaf er Nederlandse les aan migranten met een visuele beperking, ter ondersteuning van hun revalidatie. In 2001 startte ze ook bij Visio Leiden met revalidatie-ondersteunend taalonderwijs.
Eind 2002 stopte ze echter met lesgeven in Amsterdam, en enkele jaren later ook in Leiden. Een van de redenen was een progressieve oogaandoening, haar ogen gingen hard achteruit tot ze uiteindelijk blind werd. Over deze ervaring en haar strijd om te kunnen blijven lezen, verscheen in 2009 haar boek Braille! Een pleidooi voor onbeperkt lezen bij Biblion Uitgeverij. Daarna is ze blijven schrijven, onder meer columns voor het gesproken tijdschrift Zienswijs, waar ze ook regelmatig interviews voor houdt.

In het voorjaar van 2011 ontmoette Tonny van Breukelen een oud-cursist uit Leiden. Het ging niet goed met hem, hij kwam nauwelijks nog buiten. Zij vroeg zich af hoe de andere leerlingen het maakten en zocht hen op. Ze ontdekte dat veel van hen jarenlang hadden moeten vechten voor een acceptabele plaats in de Nederlandse samenleving. In hun zoektocht naar de juiste zorg stonden ze vaak alleen, en waren ze voor een groot deel afhankelijk van toevallige ontmoetingen. En dat terwijl er in Nederland zo veel mogelijkheden voor zorg bestaan.

Door hun persoonlijke verhalen op te tekenen, hoopt Tonny van Breukelen dat de zorg voor migranten in de toekomst beter toegankelijk zal worden. De praktische aanbevelingen in dit boek (van het opzetten van lotgenotencontact tot betere communicatie met en over migranten) helpen beleidsmedewerkers, hulpverleners en iedereen die migranten met een visuele beperking ondersteunt, om dat te realiseren.

Tonny van Breukelen onderscheiden voor promoten brailleschrift

In de Algemene Ledenvergadering van NLBB Vereniging van Leesgehandicapten kreeg Tonny van Breukelen op 8 juni 2013 de “Gouden Handjes” broche opgespeld. Ze kreeg deze onderscheiding voor haar tomeloze en enthousiaste inzet voor het promoten van het brailleschrift.
 
Tonny is een voormalige lerares Nederlands die zelf op latere leeftijd blind werd. Ze is het levende bewijs van haar eigen stelling dat zo iemand nog wel degelijk braille kan leren. Zij verzet zich dan ook hevig tegen het vooroordeel dat dat niet mogelijk is. Haar betrokkenheid bij de NLBB Vereniging is groot. “Daarnaast is zij enorm bevlogen om de leesvorm braille verankerd te krijgen”, aldus voorzitter Hans Smit van de Vereniging van Leesgehandicapten in zijn toespraak. 
 
In 2009 schreef Tonny van Breukelen “Braille! Een pleidooi voor onbeperkt lezen”. Het bestuur van NLBB bedankt haar met de “Gouden Handjes” voor haar inzet voor het promoten van de leesvorm braille en voor vele andere activiteiten, zoals het mede organiseren van schrijversdagen.
 
U kunt het boek downloaden op de downloadpagina
 
Bron: dedicon.nl

Een woord van dank wat betreft het boek Bloemen langs de weg

De publicatie van het boek ‘Bloemen langs de weg, de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid’ is financieel mogelijk gemaakt door: de Landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden, de Stichting Blindenbelangen, de Stichting Blindenhulp, de Stichting Blinden-Penning, de Rotterdamse Stichting Blindenbelangen, de Stichting Novum en de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.

De fondsen hebben ook de realisatie van de website ondersteund.

Het boek wordt aanbevolen door de Groningse Blindenstichting, de Gelderse Blindenstichting, de Jacob en Geertruida Hoek Stichting en het Oogfonds.

Tonny van Breukelen