Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Algemene informatie over Turkse Arameeërs

Arameeërs wonen al zo’n 4500 jaar in hetzelfde gebied dat vroeger Mesopotamië heette. Nu ligt dat gebied in Zuidoost-Turkije, Noord-Irak, Syrië, Jordanië en Libanon. Het land ligt tussen en rondom de rivieren de Eufraat en de Tigris. Het is niet zeker of deze Arameeërs behoren tot hetzelfde volk dat in die streek woonde aan het begin van de westerse jaartelling.

De Arameeërs spreken een eigen taal die, zo’n tweeduizend tot drieduizend jaar geleden, door de uitgebreide handel die men er dreef, vergeleken kon worden met de status van het Engels nu. Een eigen staat hebben de Arameeërs nooit gehad.

De Arameeërs die nu in het gebied wonen, beschouwen zichzelf als een volk dat met zijn kennis, taal en handel veel heeft bijgedragen tot de wereldbeschaving, maar dat door eeuwenlange onderdrukking als christenen door de verschillende islamitische regeringen in de regio, sterk is afgenomen. In westerse landen wonen veel Arameeërs die, omdat ze beschouwd werden als tweederangs burgers, vluchtten voor de verschillende regimes.

 

 

 

Hieronder vindt u de link naar het verhaal van een visueel beperkte migrant uit Turkije

Lusa uit Turkije