Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Nieuws

Project Samen Nederlands leren voor blinde en slechtziende migranten gestart!

Stichting Beter Zien Anders Kijken in Rotterdam wil blinde en slechtziende migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden.

Daarom is de stichting begin 2017 gestart met lessen Nederlands als tweede taal. De lessen gaan door na de zomer 2018. Voor details zie Flyer Cursisten Rotterdam

Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten is een speciaal ‘Train de Trainers’ - programma voor vrijwillige taaldocenten georganiseerd,

gesubsidieerd door het Oogfond. De cursus is in november 2016 afgerond. Zie voor meer informatie Rotterdam

Lancering boek 'Bloemen langs de weg' op 10 april 2015

Uitreiking boek tijdens de ZiezobeursOp vrijdag 10 april 2015 is het nieuwe boek van Tonny van Breukelen ‘Bloemen langs de weg, de moeizame weg van migranten met een visuele beperking naar zelfstandigheid’, gelanceerd tijdens de Ziezobeurs in Houten.

In haar boek vraagt Tonny aandacht voor de specifieke problemen van blinde en slechtziende migranten. Want hoe kun je wonen in een land waar je de mensen niet verstaat en waar je evenmin kunt zien wat er om je heen gebeurt?

Tonny heeft eerste exemplaren van het boek uitgereikt aan vlnr Lies de Jong (directeur bij Visio), Sadet Karabulut (lid van de tweede kamer voor de SP) en Huub de Haan (directeur bij Bartiméus). Deze drie zeer betrokken mensen zetten zich in voor migranten met een visuele beperking, omdat ze vinden dat iedereen in Nederland recht heeft op zorg en onderwijs.

Sprekers bij de lancering op 10 april

  • Helena Kosec (Pharos) over migranten en zorg
  • Ton Schilderman (Het LooErf) over migranten, revalidatie en taalleren
  • Marianne Klein over het project van SGAN, Visio, Bartimeus en de Oogvereniging
  • Sohrab (Immigrant) over eigen ervaring.
Helena Kosec                                    Ton Schiderman                          Marianne Klein                             Sohrab

Presentatie Helena Kosec, Pharos

Wij hebben elkaar voor het eerst in juni 2011 ontmoet. Tonny kwam langs bij Pharos, de organisatie waarvoor ik werk, die toen nog op het oude adres in de Herenstraat in Utrecht gevestigd was. Zij vroeg onze bibliothecaris Philip van der Walt en mij of wij haar van informatie konden voorzien bij het verrichten van een verkenning naar de positie van blinde en slechtziende migranten.

Lees meer...