Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Algemene informatie over Marokko.

De naam van het koninkrijk Marokko is waarschijnlijk voor het eerst gebruikt door de Spanjaarden die in 1086 verslagen werden door de Almoraviden. Zij noemden hun vijanden toen ‘Marruecos’, naar hun hoofdstad ‘Marrakech’. Die naam is op zijn beurt weer afgeleid van mur (n) akush, wat ‘land van God’ betekent in het Berbers.

Marokko kent twee officiële talen: het Marokkaans-Arabisch en het Berbers.

De eerste vier tot vijf decennia van de twintigste eeuw was Marokko een kolonie van Frankrijk en Spanje. De invloed van deze twee landen blijkt uit de talen die nog steeds in het middelbaar onderwijs onderwezen worden. Veel geschoolde Marokkanen spreken dus, naast hun moedertaal, ook Frans of Spaans.