Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Algemene informatie over Suriname

Over de herkomst van de naam Suriname bestaan meerdere theorieën. De inspiratiebron zou het woord ‘serenam’ zijn dat Indiaans is voor water. Rond de tweede wereldoorlog leerden Surinaamse kinderen op school dat Suriname komt van Surinen, een Indiaanse stam die ooit in Suriname woonde maar deze theorie hebben wetenschappers tegengesproken Een stam met die naam heeft nooit in Suriname gewoond.

Sinds de kolonisatie door, in eerste instantie Groot Brittannië en later door Nederland, wonen er veel verschillende mensen met diverse culturele achtergronden in Suriname. Zij zijn, soms vrijwillig maar in veel gevallen gedwongen, het land binnengebracht om, na de afschaffing van de slavernij, te werken op de plantages.

Voordat op 25 november 1975 de republiek Suriname werd uitgeroepen maakte het land deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden.

De meeste geïnterviewden met een visuele beperking die vanaf de zestiger jaren naar Nederland emigreerden volgden basis- en middelbaar onderwijs in Nederland. Voor een deel was dat omdat er in die tijd geen goede speciale scholen voor mensen met een visuele beperking in Suriname waren. Zij kwamen via hulpverleningsprogramma’s naar Nederland. Anderen reisden met hun ouders en / of grootouders naar het nieuwe vaderland.

Blinden en slechtzienden in Suriname

De Nationale Stichting Blindenzorg Suriname (NSBS) is opgericht op 13 februari 1967.

In Suriname wonen ongeveer 4500 mensen met een visuele beperking maar de NSBS kan hen nog niet allemaal bereiken. Oorzaken zijn onder andere, de afstanden in het land en de financiële positie van de NSBS.

De stichting is zelfstandig en grotendeels afhankelijk van donaties.

Sinds de oprichting is er veel werk verzet.

Onderdeel van de NSBS is een basisschool: de Louis Brailleschool en er is een internaat. Kinderen en jongeren kunnen begeleid worden binnen het vervolgonderwijs. Verder is er een sociëteit voor ouderen.

Het aantal activiteiten en de intensiteit daarvan is afhankelijk van donaties en overige giften.

De overheid betaalt de leerkrachten in het basisonderwijs en de ambulante begeleiding voor de kinderen in het reguliere vervolgonderwijs.

Diensten van de NSBS:

 • ICT-onderwijs;
 • Het beheren van een bibliotheek voor mensen met een visuele beperking;
 • Het organiseren van de ambulante begeleiding;
 • Het regelen van sociaal en maatschappelijke begeleiding;
 • Job coaching;
 • Revalidatie;

Activiteiten:

 • Volwassenensoos;
 • Fitness;
 • Chiatsumassage;
 • PR en awareness;

Trainingen:

 • Brailletrainingen;
 • Sociale vaardigheden;

Zie verder de website www.nsbs-suriname.com