Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Algemene informatie over Soedan

Soedan is afgeleid van het Arabische Balad as-sudan: het land waar de zwarten wonen. Het land is sinds 1956 onafhankelijk. Tot de afsplitsing van Zuid-Soedan op 1 juli 2011, was Soedan het grootste land van Afrika.

In de hoofdstad Khartoem vormen de witte Nijl uit Oeganda en de Blauwe Nijl uit Ethiopië samen de, al sinds de Oudheid bekende, grote Nijl die naar Egypte stroomt en daar vanaf Caïro en Gizeh als een enorme delta de Middellandse zee bereikt. Een mooie romantische rivier, die bijna mythologische Nijl, die bij veel westerlingen prachtige, fantasierijke beelden oproept en voor de bewoners van de oevers vanwege de vruchtbare grond, een bron van inkomsten betekent.

Dit is een van de belangrijkste redenen waarom de dorpen rondom de hoofdstad Khartoem de laatste decennia explosief gegroeid zijn. Maar niet de enige.

Vele vluchtelingen, waarschijnlijk zo’n twee miljoen, verhuisden vanaf de jaren tachtig naar de hoofdstad Khartoem op zoek naar werk of op de vlucht voor de burgeroorlog. Onder hen bevonden zich de ouders van Isaag.

In Khartoem zetelde de radicale moslimregering van Soedan. In 2005 werd deze omgezet in een coalitie waaraan ook onder andere het niet-islamitische zuiden deelnam. Deze coalitie maakte een einde aan een burgeroorlog die al enkele jaren voor de onafhankelijkheid in 1956 was begonnen. Onderdeel van het vredesakkoord was een referendum onder de bevolking over de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan. In februari 2011 stemde 98 procent van de Zuid-Soedanezen voor onafhankelijkheid. Op 9 juli 2011 was de splitsing van Soedan een feit.

Toch gaat discriminatie op het gebied van geslacht, godsdienst en huidskleur gewoon door. De laatste decennia heeft Soedan geen goede naam wat de mensenrechten betreft. Moslimradicalen hadden en hebben het er nog steeds voor het zeggen. Rebellen beheersen de burgeroorlog in Darfoer waar miljoenen onschuldige burgers onder lijden en die tot de dag van vandaag voortduurt.