Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Nieuws

September 2018

Start cursus voor taalcoaches in Den Haag

Op 21 september start Beter Zien Anders Kijken (www.beterzienanderskijken.nl) met de cursus voor taalcoaches in ‘De Schildershoek’in Den Haag. Deze cursus zal bestaan uit acht bijeenkomsten.

De nadruk ligt op het aanleren van luister- en spreekvaardigheid aan migranten met een visuele beperking. Een bezoekje aan Visio Den Haag hoort bij het lesprogramma. Hier kunnen de toekomstige taalcoaches kennismaken met de hulpmiddelen die volwassenen gebruiken om te lezen en te schrijven.

Maar dat niet alleen. Een taalcoach moet op de hoogte zijn van alle middelen die iemand met een visuele beperking kan gebruiken om zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen de Nederlandse samenleving.