Bloemen langs de weg

Steunpunt migranten met een visuele beperking

Nieuws

Project Samen Nederlands leren voor blinde en slechtziende migranten gestart!

Stichting Beter Zien Anders Kijken in Rotterdam wil blinde en slechtziende migranten ondersteunen en hen een passend taalaanbod bieden.

Daarom is de stichting begin 2017 gestart met lessen Nederlands als tweede taal. De lessen gaan door na de zomer 2018. Voor details zie Flyer Cursisten Rotterdam

Voorafgaand aan de taalcursus voor migranten is een speciaal ‘Train de Trainers’ - programma voor vrijwillige taaldocenten georganiseerd,

gesubsidieerd door het Oogfond. De cursus is in november 2016 afgerond. Zie voor meer informatie Rotterdam